Neregistrovaný uživatel

Registr CITES: Služby pro veřejnost

Vítejte na stránkách služeb pro veřejnost CITES, které poskytuje Ministerstvo životního prostředí.
Nyní jsou k dispozici služby usnadňující vyplňování žádostí o povolení k dovozu a vývozu exemplářů (obchod mimo EU) ohrožených druhů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícím právem EU a ČR.

Poskytované služby umožňují žadatelům o povolení k dovozu a vývozu exemplářů CITES  pomocí elektronických formulářů vytvářet žádosti se všemi náležitostmi podle zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy), zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a souvisejícího práva EU, především nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006. Elektronické formuláře žádostí lze převést do PDF dokumentů, jež mohou být doručeny k vyřízení na ministerstvo prostřednictvím datových schránek či elektronicky podepsané přes e-podatelnu nebo mohou být zaslány v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. Žadatel má vždy přehled o stavu vyřízení své žádosti a zároveň o všech svých již dříve podaných žádostech.

Před zahájením vyplňování žádostí je nutno se zaregistrovat. Pokyny pro registraci žadatelů a vyplňování žádostí naleznete v přílohách, které jsou ke stažení níže.Soubory ke stažení
File TypeSizeFile NameDate
application/pdf 442 KB cites_registrace_osob_20110412.pdf 4/14/11, 1:12 PM
application/pdf 1,890 KB cites_podavani_zadosti_o_permity_20120110_final.pdf 1/25/12, 3:33 PM