Nejste přihlášeni Přihlásit 
Vítejte v Registru CITES

Co je Registr CITES


Registr CITES je webovou aplikací poskytující celou řadu služeb veřejnosti i orgánům státní správy při naplňování Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) podle zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího práva EU.

Pro veřejnost jsou k dispozici služby usnadňující vyplňování žádostí o povolení k dovozu a vývozu exemplářů (obchod mimo EU) ohrožených druhů. Podrobnosti k možnosti využití uvedených služeb a přímý vstup do aplikace k vyplňování žádostí naleznete v sekci Služby pro veřejnost.

Neveřejná část informačního systému Registr CITES slouží orgánům státní správy, například při vydávání dokladů CITES.


Systémové požadavky
  • Registr CITES je webovou aplikací, která ke správné funkci potřebuje obecný webový prohlížeč. Podporované prohlížeče jsou: Mozilla Firefox verze 5 a vyšší, Microsoft Internet Explorer verze 8 a 9, Google Chrome verze 12 a vyšší, Opera verze 8 až 12 a Apple Safari verze 5 a vyšší.
  • Pro tisk vytvořených formulářů je nezbytný prohlížeč Adobe Acrobat Reader CE verze 8 nebo vyšší (nejlépe v poslední verzi)
  • Registr CITES neobsahuje žádné aplety ani prvky ActiveX. Nevyžaduje žádnou instalační proceduru.

Správcem Registru CITES je Ministerstvo životního prostředí.